Přeprava kapalných chemických produktů.
Vlastníme vybavení pro přepravy nebezpečných nákladů dle dohody ADR. Umíme odvézt takřka všechny kapalné chemické produkty.
Naši řidiči mají dlouholetou praxi, potřebná školení na přepravy v režimu ADR a pravidelně se školí dle platné legislativy, absolvují také speciální školení na bezpečnou obsluhu cisternových návěsů a kompresorů, dále pak na bezpečné zacházení s přepravovaným materiálem.
Při speciálních trénincích se věnují bezpečnostním předpisům v místech nakládek a vykládek.
Pravidelné destinace:
Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie

Tomáš Veselý
724 368 523
vesely@kodeautodoprava.cz


CO VOZÍME