Přeprava materiálů do teploty až 250 stupňů.
Vlastníme vybavení pro přepravy nebezpečných nákladů dle dohody ADR. Soupravy mohou přepravovat materiály do teplot až do 250 stupňů Celsia, jsou tepelně izolované, část vozového parku je vybavena zahřívacím systémem na udržení konstantní teploty.
Naši řidiči mají dlouholetou praxi, potřebná školení na přepravy v režimu ADR a pravidelně se školí dle platné legislativy, absolvují také speciální školení na bezpečnou obsluhu cisternových návěsů a kompresorů, dále pak na bezpečné zacházení s přepravovaným materiálem.
Při speciálních trénincích se věnují bezpečnostním předpisům v místech nakládek a vykládek.
Pravidelné destinace:
Česká republika, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko
Reference:
Strabag, ČMO

Vlastimil Kvasnička
602 612 104
kvasnicka@kodeautodoprava.cz


CO VOZÍME