Přeprava sypkých stavebních materiálů.
Disponujeme speciálními soupravami na přepravu veškerých sypkých stavebních materiálů (mimo jiné cement, vápenec, omítkové směsi) a to jak stacionárními, tak sklápěcími návěsy.
Díky zvláštní úpravě umíme přepravovat po Čechách vyšší tonáž než je obvyklé.
Naše vozidla jsme vybavili kompresory na samostatnou vykládku, ve většině případů i s možností chlazení při vykládce produktu.
Sklápěcí sila je možno zařadit do režimu přeprav ADR.
Naši řidiči jsou speciálně vyškolení na obsluhu cisternových návěsů a kompresorů, stejně jako pro bezpečné zacházení s přepravovaným materiálem. A absolvovali speciální trénink pro bezpečnost práce se sypkým materiálem a s ohledem na životní prostředí.
Pravidelné destinace:
Česká republika, Maďarsko, Německo

Jan Kindl
724 164 059
kindl@kodeautodoprava.cz


CO VOZÍME