Společnost KODE Autodoprava s.r.o. vznikla v roce 2010 a navázala na dřívější podnikání Jana Komínka a Romana Dědka. Současnými jednateli KODE Autodoprava jsou Romana Komínková a Jan Komínek.
Vedení společnosti KODE Autodoprava
Prohlédněte si areál a prostory Kode Autodoprava

Jak to všechno začalo?

V roce 1991 začali pánové Jan Komínek a Roman Dědek soukromě podnikat ve stavebnictví s vlastní výrobu stavebních prvků. Pro distribuci výrobků se jako nejvýhodnější jevila možnost zajišťovat rozvoz vlastními vozidly. Proto pořídili první ojeté nákladní automobily a oba společníci své výrobky rozváželi sami. Postupem doby, v rámci snahy o co nejefektivnější využití nákladních automobilů, začali přepravovat i jiný náklad pro cizí zákazníky a doprava se tak stala jejich nově nabízenou službou.

A tak to pokračovalo

Další rozvoj společnosti zaměřili Jan Komínek a Roman Dědek na podnikání a aktivity v silniční dopravě. A to zvláště v komoditách tehdy jinými dopravci dosud opomíjených. Šlo především o přepravy návěsovými cisternami, které v té době na trhu přeprav chyběly, ale byly vyhledávaným artiklem. Společníci se proto zaměřili na přepravy bitumenů (živic a dalších organických kapalin) a minerálních olejů. Zpočátku pouze vnitrostátní přepravy se postupně rozšiřovaly i do okolních států a nyní již nástupnická organizace KODE Autodoprava pokrývá svými dopravními aktivitami celou Evropu.

To je KODE Autodoprava

Společnost KODE Autodoprava je stabilní dopravní firmou s širokou nabídkou přepravních služeb, zaměstnávající zkušené profesionály. Samozřejmostí je i kvalitní zázemí, k němuž patří i vlastní čerpací stanice. Zkušený tým dispečerů se stará o flotilu čítající více než 50 vozových souprav, a to v nejširším možném provedení od jednoduchých sklápěcích vozidel přes plachtové soupravy až k nejvyšší třídě cisternových souprav na chemické produkty. Průměrný věk tahačů je tři roky a průměrný věk návěsů čtyři roky. O perfektní technický stav vozidel pečují vyškolení technici a zkušení mechanici ve vlastním servisu.

Ve společnosti KODE Autodoprava pracuje 64 zaměstnanců, v provozu je 53 motorových jednotek s odpovídajícím počtem přívěsů, návěsů a návěsových cisteren (stav v listopadu 2016). Výnosy se v poslední dekádě pohybovaly v rozmezí od 50 až 200 milionů korun ročně. Vozový park tvoří vozidla značek DAF, MAN, Mercedes, Scania, Volvo s ekologickými motory nejvyšších emisních tříd. Návěsy, přívěsy a cisterny jsou od výrobců Feldbinder, Schwarzmüller, Kobit, Smitz, LAG. Servis všech vozidel zajišťuje z poloviny sesterská společnost KODE servis, zbytek autorizované opravny výrobců vozidel.

Hlavní činnosti

Vnitrostátní i mezinárodní kamionová doprava ADR přeprava horkých asfaltů, asfaltových roztoků, chemických produktů, olejů, přeprava zboží plachtovými a velkokapacitními sklápěcími návěsy, přeprava krmiv a potravinářských surovin v systému GMP, přeprava štěrkopísků, živičných směsí, přeprava zeminy včetně nakládky, skládkování stavebních sutí a odpadů z výkopových prací při rekultivaci skládky.

Jsme členy

Doplňkové služby

V nabídce služeb KODE Autodoprava je od roku 2001 také možnost ukládání inertních odpadů na vlastní skládce. Vlastní stavební stroje na veškeré zemní práce dokreslují široké možnosti celé společnosti.

Dbáme na bezpečnost

Všichni řidiči KODE Autodoprava mají dlouholetou praxi, ale také veškerá potřebná školení na přepravy v režimu ADR. K tomu se pravidelně vzdělávají dle platné legislativy. Řidiči jsou speciálně školeni na bezpečnou obsluhu cisternových návěsů a kompresorů, dále pak na bezpečné zacházení s přepravovaným materiálem. Absolvují speciální tréninky k bezpečnostním předpisům na místech nakládky a vykládky.
Podívejte se na video ze školení řidičů KODE Autodoprava

Certifikáty
ISO 9001 a GMP B. 4.1.

V roce 2003 získala společnost KODE Autodoprava certifikaci systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 a v roce 2006 následoval certifikát na přepravu krmiv a potravinářských surovin GMP B. 4.1. / Good manufacturing practisePodívejte se na video ze školení řidičů KODE Autodoprava

Projekt NPO –

Fotovoltaický systém –

KODE Autodoprava s.r.o.

(CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006615) je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt žadatele KODE Autodoprava s.r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji.
Cílem projektu je instalace fotovoltaického zdroje a navýšení výroby elektrické
energie z obnovitelných zdrojů. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení
technologie Fotovoltaického systému včetně akumulace energie.

Financováno Evropskou unií