Hodnocení spolupráce společností Shell Czech Republic a.s. a KODE Autodoprava

Tradice Shell spolupracuje s KODE od roku 2001. V počátečním období šlo zejména o přepravy asfaltů. Později, když Shell svoje obchodní aktivity v oblasti asfaltů ukončil, jsme začali využívat služeb společnosti KODE pro přepravy chemických produktů. V tuto chvíli je KODE exkluzívním dodavatelem přeprav kvalifikované chemie (aditiv) pro Shell v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.
Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí (BOZP)
Jde o prioritu na všech úrovních ve Vaší společnosti. Potvrzeno každoročními audity, které naše společnost provádí standardně u všech svých dodavatelů. Audity jsou prováděny kolegy ze zahraničí. Aktuálně nejsou žádné otevřené neshody. BOZP má plnou podporu ze strany vedení, včetně ochoty v této oblasti investovat. Jako příklad mohu uvést dovybavení vozidel pro bezpečnější provoz nebo nadstandardní školení řidičů (rollover training na letišti v Brně). Probíhá další rozvoj bezpečnostních programů, zejména v oblasti dokončení evidence probíhajících aktivit a implementace pro-aktivních programů, jako je sběr a vyhodnocování potenciálních incidentů a skoronehod.
Smluvní podmínky
Dodavatelský vztah s globální společností se široce rozvinutou korporátní kulturou, kdy mnoho věcí je daných, rozhodnutí jsou přijímána na globálních úrovních a často bez znalosti konkrétních podmínek daného trhu, není jednoduchý. S přihlédnutím k těmto okolnostem jsem rád, že díky Vašemu přístupu se plnění smlouvy dosud obešlo bez konfliktních situací. Nejlepším důkazem je dlouhodobý smluvní vztah potvrzený několika centrálně organizovanými výběrovými řízeními. Shell standardně uzavírá smlouvy na maximálně tříleté období. S Vaší společností v současnosti jednáme o pětiletém kontraktu.
Objednávání přeprav
Veškeré objednávky jsou plněny bez prodlení, v případě potřeby i nad rámec smluvně dohodnutých podmínek. V tuto chvíli jednáme o převzetí (outsourcingu) generování objednávek, a tedy poskytování kompletního servisu v oblasti logistiky aditiv ze strany Vaší společnosti. Zmínil bych ještě zvládnutí častých složitých situací při nakládce u našeho subdodavatele.
Technika
Společnost má stálý program obnovy vozového parku. Pořizovaná technika je vždy nejvyššího standardu, který je v daném období k dispozici. Jde o faktor, který podstatně přispívá k bezpečnosti a spolehlivosti přeprav.
Petr Kříž
OSP & Additives Manager CEE
CEE Trading & Supply
Shell Czech Republic a.s.